Featured

Inną charakterystyczną próbą szukania nowej drogi wyjścia z kryzysu wartości jest w liryce Tetmajera apoteoza   Read More ...

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, uznany za „poetę pokolenia”, opublikował swój pierwszy tom liryków w roku 1891, a   Read More ...

Wyobraźnia, plany i dążenia pokolenia pozytywistów koncentrowały się na rzeczywistości materialnej. Pokolenie to miało ambicję   Read More ...

Kompromitacja poglądu o wyobcowaniu jednostki, braku sensu życia, ponowne zaakceptowanie związków człowieka ze światem, naturą,   Read More ...

O ile słowami-kluczami literatury przed rokiem 1905 były: otchłań, pustka, niebyt, tęsknota, żal, mgła, błądzenie   Read More ...

Latest Reviews

Latest Stories

Inną charakterystyczną próbą szukania nowej drogi wyjścia z kryzysu wartości jest w liryce Tetmajera apoteoza sztuki. Sztuka zyskuje szczególnie wysoką rangę. Kiedy skompromitowały się wartości o charakterze materialnym, kiedy zdezawuowano niskie motywacje, które towarzyszyły życiowemu sukcesowi, dążeniu do życiowej stabilizacji, pojawiła się tendencja do nadawania szczególnie wysokiej rangi wartościom duchowym,   Read More ...

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, uznany za „poetę pokolenia”, opublikował swój pierwszy tom liryków w roku 1891, a więc jeszcze przed najważniejszymi dyskusjami i ostatecznym skrystalizowaniem się ideowych postaw pokolenia Młodej Polski. Z tej właśnie przyczyny, a zapewne i dlatego, że Tetmajer nie był umysłowością, którą określić by się dało jako „filozoficzna”, jego   Read More ...

Wyobraźnia, plany i dążenia pokolenia pozytywistów koncentrowały się na rzeczywistości materialnej. Pokolenie to miało ambicję kształtować tę materialną rzeczywistość w przekonaniu, że stanowi ona podstawę i sens ludzkiej egzystencji. Rezultatem takiego poglądu był nie tylko postulat realizmu jako zasady twórczości artystycznej i głównego kryterium oceny dzieła artystycznego. Konsekwencją pragmatycznej postawy   Read More ...

Popular stories

Literatura Młodej Polski

Posted on sty - 6 - 2014

Komentowanie nie jest możliwe

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Posted on lis - 6 - 2014

Komentowanie nie jest możliwe

Plany pozytywizmów

Posted on cze - 6 - 2014

Komentowanie nie jest możliwe

Neoklasycyzm

Posted on cze - 6 - 2014

Komentowanie nie jest możliwe

Snowboard K2

Posted on kwi - 5 - 2014

Komentowanie nie jest możliwe